Dbamy o dobrą reputację firmy ACN

Uczciwość – jest to zasada numer jeden naszej działalności, podstawa, na której zbudowaliśmy firmę. I pomimo ogromnego rozwoju ACN, nawet po 20 latach, jest ona wyznacznikiem przy podejmowaniu wszelkich decyzji.

Od samego początku istnienia firmy ACN, jej Współzałożyciele dokładają wszelkich starań, aby działalność firmy i jej Niezależnych Przedstawicieli była oparta na uczciwych zasadach i najwyższych standardach etycznych. Nasz plan marketingowy spełnia także wszelkie wymagania organizacji ochrony konsumentów.

Zobacz nagranie

Kodeks postępowania ACN

ACN stworzyło dokument “Zasady i procedury”, w którym określone są tak zwane “zasady gry”. Każdy Przedstawiciel przy podpisywaniu Umowy zobowiązuje się do przestrzegania “Zasad i procedur”. “Zasady i procedury” opisują sposób, w jaki ACN chce, aby jej Niezależni Przedstawiciele wykorzystywali i promowali Szansę ACN oraz usługi i produkty ACN wobec swoich klientów i potencjalnych Przedstawicieli.Nie chodzi tu tylko o posiadanie zestawu zasad, ale bardziej o to, aby wszyscy Przedstawiciele dobrze je znali i byli świadomi, że w przypadku ich naruszenia wyciągnięte zostaną odpowiednie konsekwencje (w tym także zakończenie współpracy), a ACN nie zawaha się podjąć kroków wymaganych do wyegzekwowania obowiązujących reguł. W naszym biurze w Amsterdamie mamy specjalny Zespół ds. Naruszeń (Compliance Department), którego zadaniem jest właśnie sprawdzanie, czy Przedstawiciele przestrzegają wyznaczonych zasad.

Zero zrozumienia dla łamania zasad

Zasady działalności z ACN są bardzo jasne. Nie uznajemy żadnych tłumaczeń w przypadku naruszania obowiązujących reguł.

Stosujemy politykę “Zero tolerancji” wobec przypadków “slammingu”. “Slamming” oznacza sytuację, gdy Przedstawiciel pozyskał klienta, który nie był tego świadomy lub nie wyraził zgody na skorzystanie z usług ACN. Oskarżenia o “slamming” często przyciągają uwagę organizacji regulujących rynek telekomunikacyjny, a w niektórych krajach – także policji, dlatego ACN nie stosuje żadnej taryfy ulgowej wobec Przedstawicieli dopuszczających się tego typu praktyk i narażających na szwank dobrą reputację firmy.

Niezależni Przedstawiciele ACN nie mogą także składać fałszywych lub mylących oświadczeń. Jest to proste odzwierciedlenie obowiązującego prawa i zasady te mają zastosowanie wobec wszystkich działań Niezależnych Przedstawicieli ACN podejmowanych w związku z Szansą ACN, a jest szczególnie ważne przy promowaniu Szansy wobec potencjalnych Przedstawicieli. Bardzo istotne jest, aby Przedstawiciele dokładnie i jasno przedstawiali Szansę ACN i nie składali nieprawdziwych oświadczeń na jej temat.ACN podkreśla w swoich materiałach marketingowych, że odniesienie sukcesu jako Niezależny Przedstawiciel nie jest gwarantowane, ale w pełni uzależnione od osobistych starań i wysiłków oraz, że nie wszyscy Niezależni Przedstawiciele osiągną sukces. Wydaje się to oczywiste, ale mimo to każdy Niezależny Przedstawiciel musi o tym jasno powiedzieć prezentując innym Szansę ACN, tak aby potencjalny Przedstawiciel znał ryzyko związane z przystąpieniem do Szansy ACN. Przedstawiciel, który nie poinformuje swoich słuchaczy o ryzyku porażki, ryzykuje utratę swojej pozycji Niezależnego Przedstawiciela.

W interesie samych Przedstawicieli jest stałe edukowanie się w zakresie obowiązujących zasad prowadzenia działalności, ponieważ podejmowane przez nich działania są odzwierciedleniem działań firmy ACN, która oferuje im możliwość prowadzenia biznesu opartego na jasnych i uczciwych zasadach.

Firma ACN wspiera i jest aktywnie zaangażowana w starania Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej w promowaniu sprzedaży bezpośredniej i marketingu bezpośredniego jako najlepszych metod marketingowych dla konsumentów.

W ACN prowadzisz biznes dla siebie, ale nigdy samotnie!

Rozpocznij już dziś