Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityka prywatności.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Polityka prywatności ACN Europe

ACN poważnie traktuje kwestie poufności danych swoich klientów i przedstawicieli. Jesteśmy zobowiązani do chronienia Państwa prywatności jednocześnie dostarczając wysokiej jakości produkty i usługi.

Cel i zakres niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ACN Europe (“Polityka prywatności”) została stworzona przez i na potrzeby ACN Europe B.V. oraz jej europejskich oddziałów i spółek zależnych (zwanych razem “ACN” lub „my”) w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania danych osobowych przez firmę ACN. ACN przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przetwarzania danych osobowych, a także innymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których ACN prowadzi działalność. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wobec danych osobowych zgodnych z definicją zamieszczoną w „Dyrektywie o ochronie danych” oraz krajowych legislacjach w tym zakresie („Dane osobowe”), a także wobec innych informacji dostarczonych przez Państwa ACN. W przypadku klientów biznesowych dane dotyczące biznesu nie są traktowane jako Dane Osobowe. Polityka prywatności określa, w jaki sposób ACN pobiera i przetwarza dostarczone przez Państwa dane, precyzuje Państwa możliwości dostępu, korygowania i usuwania swoich danych, a także precyzuje Państwa prawo do ograniczenia przetwarzania przez ACN tych danych. Dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób Państwa dane są wykorzystywane w odniesieniu do konkretnych usług i produktów można znaleźć w odpowiednich regulaminach, które są uzupełnieniem niniejszej Polityki Prywatności.

Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych

Dane Osobowe mogą być wykorzystane tylko pod warunkiem uzyskania Państwa zgody. Zgoda taka może zostać wycofana przez Państwa w każdym momencie. Pewne Dane Osobowe są wymagane przez prawo lub niezbędne w celu świadczenia Państwu naszych usług lub sprzedaży naszych produktów, dlatego wycofanie lub nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować niemożliwość podłączenia lub zaprzestanie świadczenia Państwu usług przez ACN. Podanie pozostałych Danych Osobowych nie jest niezbędne do korzystania z usług ACN, lecz są one wykorzystywane przez nas z w celu polepszenia jakości naszych usług świadczonych Państwu lub w celach marketingowych i komunikacyjnych. Zgoda na wykorzystanie Danych Osobowych w ten sposób nie jest wymagana. ACN poinformuje Państwa, które dane są wymagane, a które nie. Korzystanie ze stron internetowych ACN oznacza zgodę na gromadzenie pewnych danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części W jaki sposób pozyskujemy Dane Osobowe? poniżej.

Jakie informacje są gromadzone?

Rodzaj Danych Osobowych i innych informacji przetwarzanych przez ACN zależy od rodzaju Państwa relacji z firmą ACN. Oto niektóre Dane Osobowe i inne informacje gromadzone przez ACN:

• Imię i nazwisko
• Dane firmy
• Adres
• Data urodzenia
• Numer PESEL
• Numer telefonu
• Adres IP i MAC oraz dane wyszukiwarki
• Adres e-mail
• Dane konta bankowego, karty kredytowej lub debetowej i/lub inne informacje niezbędne do przetworzenia płatności
• Dane demograficzne takie jak zawód, hobby, wykształcenie, płeć, pochodzenie etniczne czy dochody. Podanie tego typu informacji jest zawsze opcjonalne.
• Inne informacje pozwalające na identyfikację

Wykorzystanie „ciasteczek” (cookies)

Ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez komputer użytkownika, dzięki którym nasza strona internetowa zapamiętuje wprowadzone ustawienia i informacje, dzięki czemu nie musicie ich Państwo wprowadzać na nowo odwiedzając daną stronę internetową ponownie. Wykorzystujemy je do sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych, aby jeszcze lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek, jednakże wyłączenie tego mechanizmu może spowodować zakłócenia w użytkowaniu naszych stron internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy skorzystać ze strony www.allaboutcookies.org.

W jaki sposób pozyskujemy Dane Osobowe?

Dane Osobowe są pozyskiwane na wiele sposobów, w tym, miedzy innymi poprzez:

• dane osobowe podawane przez Państwa na naszych stronach internetowych;
• wykorzystywanie „ciasteczek" (cookies);
• zamówienia na usługi i produkty składane online lub w wersji papierowej;
• wysłane do nas formularze “Umowy z Niezależnym Przedstawicielem”;
• komunikacja poprzez email, telefon, faks, chat i inne; oraz
• dostarczanie danych osobowych przez partnerów ACN;

ACN nigdy nie kontaktuje się z Państwem w celu uzyskania informacji takich jak numer karty kredytowej, numer konta bankowego, hasło lub PIN. Radzimy nie otwierać ani nie odpowiadać na wiadomości email, w których wymagane są takie informacje oraz prosimy powiadomić ACN o fakcie otrzymania takiej wiadomości.

Jak wykorzystujemy Dane Osobowe?

ACN wykorzystuje Dane Osobowe do kilku celów, w tym:

• weryfikacja i przetwarzanie Państwa zamówień na produkty i usługi ACN
• zapewnienie bezpiecznego procesu składania zamówień oraz przeprowadzanie sprawdzania wiarygodności kredytowej w związku z zakupem i korzystaniem z usług i produktów ACN
• zachowanie wzajemnej komercyjnej relacji z Państwem, w tym także wystawianie rachunków i obsługa klienta
• analiza i zrozumienie Państwa potrzeb w odniesieniu do oferowanych usług
• ulepszanie świadczonych usług oraz rozszerzanie naszej oferty
• zidentyfikowanie interesujących Państwa produktów i usług innych firm
• spełnienie wymagań legislacyjnych oraz chronienie interesów finansowych i prawnych ACN (w tym zapobieganie nadużyciom)
• dostarczanie usług naszym Niezależnym Przedstawicielom oraz spełnianie naszych obowiązków umownych wobec naszych Przedstawicieli
• spełnianie funkcji finansowej, księgowej i administracyjnej
• do wysyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych dotyczących usług i produktów firmy ACN i jej partnerów, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.

Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane organom władzy państwowej w przypadku złożenia przez te organy takiego wniosku, lub jako cześć raportu statystycznego.

Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?

ACN przechowuje Dane Osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celu, dla którego dane te zostały zgromadzone. W niektórych przypadkach Dane Osobowe muszą być przechowywane przez określony przez prawo, minimalny okres czasu. Dane osobowe nie są przechowywane przez okres dłuższy, niż pozwala na to prawo.

Gdzie i w jaki sposób przechowujemy Dane Osobowe?

Państwa Dane Osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach w Holandii, Polsce i/lub Szwecji. Niektóre Dane Osobowe są przekazywane naszym firmom partnerskim i innym firmom z grupy ACN działającym poza Unią Europejską, w tym w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy odwołać się do części „Przekazywanie Danych Osobowych stronom trzecim”. Wszystkie Dane Osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi standardami. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy odwołać się do części „Bezpieczeństwo”.

Inne strony internetowe

Strony internetowe ACN mogą zawierać linki do stron internetowych, którymi zarządzają partnerzy biznesowi ACN lub inne firmy. Korzystanie z takich linków spowoduje opuszczenie strony internetowej ACN. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania wobec stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie. Prosimy o sprawdzenie zasad zachowania poufności obowiązujących na takich stronach.

Przekazywanie Danych Osobowych stronom trzecim

ACN może przekazywać Dane Osobowe stronom trzecim w zakresie dozwolonym przez niniejszą Politykę Prywatności i inne prawa mające zastosowanie. ACN może przekazać Dane Osobowe stronie trzeciej tylko pod warunkiem, ze strona ta: (a) dostarczyła odpowiednie zapewnienia w kwestii ochrony Danych Osobowych zgodne z wymaganiami niniejszej Polityki Prywatności; lub (b) podpisała z ACN umowę o przekazywaniu Danych Osobowych zgodną z Dyrektywą o Ochronie Danych Osobowych; lub (c) posiada siedzibę w Unii Europejskiej lub innym kraju zobowiązanym do dostarczenia odpowiednich zabezpieczeń dla Danych Osobowych, zgodnych z założeniami Dyrektywy o Ochronie Danych Osobowych ; lub (d) posiada certyfikat programu „Safe Harbour”. Uzyskanie certyfikatu programu "Safe Harbour" przez uczestniczące w nim podmioty zapewnia, że gwarantują one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, o którym mowa w Dyrektywie o Ochronie Danych Osobowych.

ACN może przekazywać Dane Osobowe innym członkom Grupy ACN, w tym także podmiotom zlokalizowanym poza granicami Unii Europejskiej, w tym także w Stanach Zjednoczonych. Spółka dominująca Grupy ACN – ACN Inc., jest zarejestrowana w programie „Safe Harbour”. Kopię rejestracji w programie można znaleźć tutaj: www.export.gov/safeharbor.

Bezpieczeństwo

ACN stosuje technologiczne i organizacyjne środki zabezpieczające Dane Osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane wrażliwe (takie jak płeć, pochodzenie etniczne oraz informacje finansowe) podlegają szczególnym, zaostrzonych środkom bezpieczeństwa. Także Państwo powinniście podejmować działania zabezpieczające swoje Dane Osobowe, polegające na ochronie swoich danych logowania (login i hasło), pamiętaniu o wylogowaniu ze strony internetowej po zakończeniu korzystania oraz nie podawanie swoich danych nieznanym osobom.

ACN może komunikować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu i takie wiadomości mogą zawierać Dane Osobowe. Ponieważ nieuprawniony dostęp do czyjejś poczty elektronicznej lub czatu jest wykroczeniem, tego typu wiadomości nie są dodatkowo zabezpieczane. Dlatego prosimy o nie wysyłanie danych wrażliwych, takich jak informacje finansowe, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu i przypominamy, że nigdy nie prosimy o podanie tego typu informacji za pośrednictwem takich środków.

Prawo do dostępu do swoich Danych Osobowych

Adres email: euprivacyofficer@acneuro.com
Tradycyjna poczta:

•Privacy Officer
•ACN Europe B.V.
•Thomas R. Malthusstraat 1-3
•1066 JR Amsterdam
•Holandia

Prawo do wglądu w swoje dane osobowe może podlegać uzasadnionym ograniczeniom i ACN może zażądać uzasadnionej opłaty za taki wgląd/korektę, zgodnie z obowiązującym prawem. Prosimy pamiętać, że w przypadku usunięcia Państwa Danych Osobowych, świadczenie Państwu usług ACN może nie być możliwe. Nawet w przypadku otrzymania od Państwa wniosku o usuniecie Danych Osobowych, możemy nadal przechowywać pewne dane, niezbędne dla potrzeb audytu oraz spraw biznesowych, prawnych i finansowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

ACN dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby przy przetwarzaniu Danych Osobowych przestrzegać niniejszej Polityki prywatności i innych obowiązujących praw. Poza wyjątkami przewidzianymi przez prawo, firma ACN nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej Polityki prywatności.

Zmiany w Polityce prywatności

ACN może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce prywatności bez konieczności informowania Państwa o tym fakcie. Wszystkie zmiany wchodzą w życie w momencie upublicznienia ich na stronach ACN.

Wersja 5.0
Data: 30 czerwca 2014

W ACN prowadzisz biznes dla siebie, ale nigdy samotnie!

Rozpocznij już dziś